Mimarlar Neden Bachelard Okur İsimli Kitapta Yayınlanan Eskizim ve Açıklaması

Görsel İsmi: Üst üste, iç içe, kendiliğinden gelişmiş kurmaca bir ada.

Görsel Açıklaması:

“Merdivenli yolların kaç basamaktan oluştuğundan, kemer kavislerinin açı derinliğinden, çatıların hangi kurşun levhalarla kaplandığından söz edebilirim sana; ama şimdiden biliyorum, hiçbir şey söylememiş olacağım sonunda. Zira bir kenti kent yapan şey bunlar değil, kapladığı alanın ölçüleri ile geçmişinde olup bitenler arasındaki ilişkidir.” İtaloCalvino Görünmez Kentler kitabında böyle tarifler kentlerinden birini. Bir kentin geçmişinin köklü temellere dayanıyor olması ve içinde yaşayanların bunun farkında olmasıdır onu anlamlı kılan… Geçmişten taşıdığı mimari değerler ve bir ayrıcalık olarak sahip olduğu asude coğrafi özellikler, plansız büyüyen bir yeri nereye kadar taşıyabilir? Üst üste, iç içe, plansız ve kendiliğinden bir yığın oluşturan kentlerde olup bitenlerden bihaber yaşanan hayatlar, kentin içinde barındırdığı geçmişin izlerini bu yığınlar arasında fark edebilir mi?

Bir yanıt yazın