Ode Select Mimar Buluşmaları 1

Ode Select Mimar Buluşmaları – Kente Rağmen Mimarlık

Plansız kentleşme, altyapı eksikliği, değişen imar kanunları, herkesin malumu son günlerde tekrar yüzleştiğimiz deprem gerçeği ve içinde bulunduğumuz dönemin kendine has zorlukları sebebiyle iyi mimarlık üretmek gittikçe zorlaşıyor. Dahası iyi mimarlık örneği sayılabilecek az sayıda yapının, kendi başlarına kenti kuramadıklarını da görüyoruz. İnsanoğlunun pek çok farklı konu ile aynı anda sınandığı, deprem gerçeğinin sıklıkla yüzümüze vurulduğu ve pandemi sebebiyle sosyal dokunun yara aldığı bugünlerde kentlerin kendine has sorunlarına rağmen mimarlık nasıl üretiliyor?

Heval Zeliha Yüksel moderatörlüğünde Murat Tabanlıoğlu ve Can Çinici günümüz koşullarında mimarlığın kent ile ilişkini kendi pratikleri üzerinden değerlendirdi.

Bir yanıt yazın